Những mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam ?

Những mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam ? Nhiều chuyên gia nông nghiệp trong và ngoài nước đã nhận định, xu hướng chuyển đổi từ nền nông nghiệp hóa chất sang nền nông nghiệp hữu cơ (Nông nghiệp xanh) là xu hướng tất yếu trước nhu cầu sử dụng…

Details