CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty Đặng Gia Trang luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong quá trình trao đổi và giao dịch. Vì vậy, Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả thông tin khách hàng đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể

  • Thông tin cá nhân của khách hàng khi điền vào hệ thống website sfarm.vn sẽ được bảo mật toàn bộ, chỉ sử dụng phục vụ cho công tác trao đổi thông tin giữa chúng tôi và quý khách hàng.
  • Thông tin tài khoản thanh toán của tổ chức/cá nhân trong quá trình thực hiện giao dịch cùng chúng tôi được bảo mật tối đa bởi các bộ phận liên quan (nhân viên bán hàng, kế toán) và thông qua hệ thống các ngân hàng uy tín hàng đầu.
  • Thông tin đại lý, đối tác được bảo mật tuyệt đối với các đối thủ cạnh tranh, không phân biệt khu vực, cấp bậc đại lý. Thông tin chỉ được sử dụng trong trường hợp gửi hỗ trợ khách hàng liên hệ mua hàng tại khu vực của đại lý kinh doanh (hỗ trợ thông tin khách cho đại lý.

Cam kết bảo mật

Đặng Gia Trang cam kết bảo mật hoàn toàn các thông tin của khách hàng, đại lý, đối tác. Nếu vi phạm, chấp nhận chịu trách nhiệm với hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, cam kết không bán thông tin khách hàng cho các đơn vị kinh doanh data, cá đơn bị trung gian.

Yêu cầu bảo mật

Đồng thời, yêu cầu khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đại lý bảo mật tuyệt đối các thông tin về hàng hóa, giá, chiết khấu, chính sách,… từ chúng tôi trong quá trình trao đổi giao dịch. Nếu phát hiện tình tình trạng tiết lộ thông tin, chúng tôi có quyền yêu cầu các bạn chịu trách nhiệm dựa trên mức thiệt hại xảy ra.