Nấm Đối Kháng Trichoderma Plus Sfarm

2119 lượt xem

Nấm đối kháng Trichoderma Plus SFARM được nghiên cứu bởi Viện Ứng dụng Công nghệ, mật độ 10^9 CFU/g phòng ngừa hiệu quả nấm bệnh gây hại tồn tại trong đất, ngăn ngừa tuyến trùng hại rễ.

Liên hệ mua hàng SFARM sẽ liên hệ lại bạn sớm nhất