CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Các hình thức thanh toán hiện được Đặng Gia Trang áp dụng

 • Thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán tiền mặt
 • Thanh toán khi nhận hàng
 • Thanh toán tại văn phòng công cty
 • Thanh toán thông qua đơn vị vận chuyển
 • Thanh toán thông qua bộ phận thu tiền hàng

Lưu ý

 • Vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin, hàng hóa trước khi thanh toán
 • Với thanh toán qua tài khoản ngân hàng: vui lòng kiểm tra nội dung và thông tin ngân hàng trước khi tiến hành giao dịch

Đặng Gia Trang sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng:

 • Thanh toán qua các đơn vị mà không thuộc quản lý của Đặng Gia Trang
 • Chuyển khoản nhầm thông tin ngân hàng
 • Các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng
 • Sau khi thanh toán thành công, chúng tôi sẽ thông báo xác nhận kết quả thanh toán.