Các nguyên lý trong quản lý dịch hại tổng hợp IPM

1655 lượt xem

1/ Quản lý dịch hại tổng hợp

Theo nhóm chuyên gia của tổ chức nông lương thế giới (FAO), “Quản lý dịch hại tổng hợp” là một hệ thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ thể của môi trường và những biến động quần thể của các loài gây hại, sử dụng tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích hợp có thể được, nhằm duy trì mật độ của các loài gây hại ở dưới mức gây ra những thiệt hại kinh tế.

Đó là cách tiếp cận để kiểm soát dịch hại theo cách tích hợp. Theo phương pháp này, thuốc bảo vệ thực vật chỉ được sử dụng theo hướng dẫn được thiết lập tiêu chuẩn và điều trị được thực hiện với mục tiêu chỉ loại bỏ các sinh vật mục tiêu.

Đây là một phương pháp được sử dụng để giải quyết các vấn đề dịch hại mà không có hoặc ở mức độ rủi ro thấp đối với người dân và môi trường. Hơn nữa, IPM cũng là một chương trình kiểm soát dịch hại kết hợp một số phương pháp để ngăn chặn dịch hại và bảo vệ cây trồng.

dịch hại tổng hợp

2/ Các nguyên lý trong quản lý dịch hại tổng hợp

2.1 Phòng ngừa và ức chế

 • Phòng ngừa là áp dụng các biện pháp để giảm nguy cơ xuất hiện dịch hại. Ức chế là làm giảm tác động của sâu bệnh.
 • Phòng ngừa và ức chế có thể được thực hiện bằng cách áp dụng các kỹ thuật khác nhau.
 • Đó là một phương pháp ngăn chặn sự lây lan của các sinh vật gây hại bằng các biện pháp vệ sinh (ví dụ: bằng cách thường xuyên vệ sinh máy móc và thiết bị)
 • Một trong những phương pháp phòng ngừa và ngăn chặn là luân canh cây trồng, nơi nó sẽ phá vỡ vòng đời của sâu bệnh.
 • Phòng ngừa và triệt tiêu cũng bao gồm sử dụng các kỹ thuật canh tác đầy đủ (ví dụ kỹ thuật gieo hạt cũ, gieo ngày và mật độ, gieo hạt, làm đất bảo tồn, cắt tỉa và gieo trực tiếp)

2.2 Giám sát

 • Các sinh vật gây hại phải được theo dõi bằng các phương pháp và công cụ đầy đủ, bất cứ nơi nào có sẵn.
 • Giám sát có thể được thực hiện thông qua quan sát, sử dụng hệ thống cảnh báo khoa học, dự báo và chẩn đoán sớm, tư vấn từ các cố vấn có trình độ chuyên môn,…

2.3 Ra quyết định

 • Ra quyết định được thực hiện dựa trên kết quả giám sát
 • IPM tập trung vào can thiệp dựa trên ngưỡng trong hầu hết các trường hợp. Ngưỡng là mật độ dịch hại xác định, hoặc mức dịch hại.
 • Tuy nhiên, ngưỡng khó xác định trong hầu hết các trường hợp và trong trường hợp các loài chống chịu, vì vậy cần ra quyết định can thiệp dựa trên các quan sát chung.
 • Chúng ta cũng nên lưu ý rằng các loại cây trồng cụ thể, vòng đời sâu bệnh, điều kiện khí hậu, v.v., nên được xem xét trước khi đưa ra bất kỳ loại quyết định nào

2.4 Phương pháp phi hóa học

 • Phương pháp phi hóa học được ưu tiên hơn phương pháp hóa học nếu chúng có thể mang lại kết quả khả quan.
 • Vì các phương pháp hóa học thường không bền vững và tạo ra nhiều vấn đề dịch hại hơn, các phương pháp phi hóa học luôn được ưu tiên sử dụng vì chúng bền vững hơn (ví dụ về các phương pháp không hóa học bao gồm năng lượng mặt trời hoặc kiểm soát sinh học).
 • Sử dụng thiên địch sống là một trong những phương pháp can thiệp phi hóa học (sinh học) chính.
 • Các phương pháp phi hóa học khác bao gồm các phương pháp sinh học, vật lý và sinh thái.

2.5 Lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật

 • IPM không hoàn toàn tránh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
 • Khi các phương pháp thay thế không được sử dụng đúng cách thì thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để kiểm soát dịch hại.
 • Tuy nhiên, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng cần phải càng cụ thể càng tốt.
 • Thuốc bảo vệ thực vật không nên có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sức khỏe của con người và môi trường.

2.6 Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

 • Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đề cập đến việc giảm tần suất và liều lượng thuốc bảo vệ thực vật.
 • Phương pháp này cần được hỗ trợ bởi các phương tiện can thiệp khác để giảm tác dụng phụ của thuốc bảo vệ thực vật.

dịch hại tổng hợp

2.7 Chiến lược chống kháng

 • IPM tập trung vào các hoạt động chống kháng
 • Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không được kiểm soát và không phù hợp đã tạo ra vấn đề kháng thuốc
 • Sâu bệnh đã phát triển tính kháng và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ít ảnh hưởng đến chúng
 • Đây cũng là lý do chính cho IPM.
 • Chiến lược chống kháng thuốc bao gồm sử dụng kết hợp các loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau có phương thức hoạt động khác nhau, được áp dụng trong thời gian khác nhau.

2.8 Đánh giá

 • Đánh giá là khía cạnh quan trọng của chương trình IPM.
 • Đánh giá được thực hiện dựa trên hồ sơ về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tác dụng của nó và nhiều hơn nữa.
 • Đánh giá là cần thiết trong việc nghiên cứu hiệu quả của các biện pháp bảo vệ kế hoạch

Quản lý dịch hại tổng hợp đang ngày càng phổ biến, bởi những lợi ích mà hoạt động này mang lại. Bằng các việc thực hiện các biện pháp quản lý hiệu quả nhằm khống chế dịch hại ở một mức độ nhất định dưới mức gây ra thiệt hại kinh tế. Để thực hiện tốt công tác quản lý dịch hại tổng hợp thì vai trò của các nguyên lý trên là vô cùng quan trọng.

Sfarm.vn

*Xem thêm:

=> Mời bạn bình luận và chia sẻ ý kiến cùng SFARM nhé!
5/5 - (7 bình chọn)