Bản chất và biện pháp quản lý cỏ dại một cách tự nhiên nhất

Bản chất và biện pháp quản lý cỏ dại một cách tự nhiên nhất Trong canh tác nông nghiệp, ngoài các loại sâu bệnh hại, người canh tác còn quan ngại nhất với cỏ dại. Vì vậy, luôn tìm mọi cách để diệt trừ dù cho có sử dụng nhiều loại thuốc cỏ độc hại. Trên thực…

Details

Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam Việc phát triển nông nghiệp theo hướng chú trọng sản lượng và lợi nhuận đang đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam vào nhiều thách thức mới như: giá trị thương hiệu thấp, chất lượng kém ổn định, con đường xuất…

Details

Phát triển nông nghiệp bền vững với mô hình vườn – ao – chuồng (VAC)

Phát triển nông nghiệp bền vững với mô hình vườn – ao – chuồng (VAC) 1/ Mô hình vườn ao chuồng (VAC) là gì? Vườn ao chuồng (VAC) là hình thức canh tác nông nghiệp kết hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trong một môi trường với sự tác động…

Details