Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng trong canh tác hữu cơ

Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng trong canh tác hữu cơ Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống canh tác không sử dụng các loại hóa chất tổng hợp, vật liệu biến đổi gen và tận dụng các yếu tố tự nhiên để hình thành một hệ sinh thái khép kín.  Trong canh…

Details