Suy giảm chất lượng đất: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp

Suy giảm chất lượng đất: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp Chất lượng đất trồng đang ngày càng suy giảm. Đất nghèo dinh dưỡng, đất bạc màu, đất bị xói mòn, rửa trôi, thiếu mùn trong đất,… là vô số các vấn đề mà những người làm nông nghiệp đang phải đối mặt. Vậy…

Details

Những trở ngại trong quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Những trở ngại trong quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam Sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất chính đối với sự phát triển của Việt Nam. Sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam từ một nền nông nghiệp lạc hậu, thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực, đã…

Details