BỔ SUNG TRÙN QUẾ CHO GÀ THỊT GIÚP TĂNG CHẤT VÀ LƯỢNG

244 lượt xem
Ở nước ta, từ những năm 1980, giun quế (Perionyx excavatus) đã được nghiên cứu theo hướng làm thuốc và sau đó làm thức ăn chăn nuôi. Trùn quế cho gà thịt là một loại thức ăn giàu dinh dưỡng (66,14% protein thô; 7,4% lipit thô; 13,23% khoáng tổng số, xơ thô 1,73%, Ca là 0,11% và P là 0,118% tính theo VCK).
Theo Nguyễn Văn Bảy (2001), giun quế có 17 axit amin trong đó có 9 axit amin không thay thế. Bên cạnh đó, giun quế lại có khả năng tăng sinh khối nhanh, tăng gấp 3,6 lần sau 60 ngày nuôi (Đặng Vũ Bình và cs., 2008). Nuôi giun để tạo ra nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, đồng thời còn là một trong những biện pháp góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường (Nguyễn Văn Bảy, 2001; Đặng Vũ Bình và cs., 2008). Tuy nhiên, cho đến nay, nuôi và sử dụng giun quế làm thứ căn cho gia cầm vẫn chưa được phát triển rộng rãi. Một trong những nguyên nhân là do chưa có những nghiên cứu đầy đủ về hiệu quả của việc bổ sung giun quế vào khẩu phần ăn của gia cầm. Để đưa ra những khuyến cáo phù hợp về vấn đề này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung giun quế vào khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng thịt cũng như chi phí thức ăn trong chăn nuôi gà. Bổ sung trùn quế cho gà thịt có ảnh hưởng như thế nào? Mời bà con cùng tìm hiểu.
Bổ sung trùn quế cho thức ăn của gà
Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung các mức giun quế (Perionyx excavatus) khác nhau vào khẩu phần ăn tới năng suất và chất lượng thịt gà broiler. Thí nghiệm được tiến hành trên đàn gà broiler 4 – 10 tuần tuổi theo phương pháp phân lô so sánh ngẫu nhiên với 1 lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm tương ứng với 3 mức bổ sung giun, đó là 1%, 1,5% và 2% tính theo vật chất khô của khẩu phần. Kết quả cho thấy, mức bổ sung 2% giun cho tăng trọng của gà cao nhất, cao hơn rõ rệt so với lô đối chứng (1925,3 kg/con so với 1822,6 kg/con ở tuần tuổi 10) ở mức P < 0,05. Gà ở các lô được bổ sung giun có mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn cho mỗi kg tăng khối lượng. Tỷ lệ thân thịt, thịt lườn và thịt đùi của gà ở lô bổ sung 2% giun cao hơn so với lô đối chứng. Các mức giun quế bổ sung không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt gà (pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước sau bảo quản và chế biến).
Kết quả theo dõi về khối lượng cơ thể gà qua các tuần tuổi: từ tuần tuổi thứ 4 đến tuần tuổi thứ 8, khối lượng cơ thể gà ở các lô không có sự chênh lệch rõ rệt. Tuy nhiên ở các tuần tiếp theo, khối lượng cơ thể gà ở các lô thí nghiệm có xu hướng cao hơn so với ở lô đối chứng. Đến tuần tuổi thứ 9 và 10, đã có sự khác biệt rõ rệt (P<0,05) về khối lượng cơ thể giữa các lô thí nghiệm và lô đối chứng theo xu hướng tăng dần khi tăng mức bổ sung giun từ 1% đến 1,5% và 2%. ở tuần tuổi 9 và 10, khối l-ợng cơ thể gà đạt cao nhất ở lô TN 3 (2% giun) và thấp nhất ở lô đối chứng (P<0,05). ở các lô có bổ sung 1% và 1,5% giun, mặc dù khối lượng cơ thể gà không có sự sai khác rõ rệt nh-ng đều có xu hướng cao hơn so với ở lô đối chứng. Như vậy, bổ sung trùn quế cho gà thịt đã làm tăng khả năng tăng trọng ở gà, mức bổ sung 2% giun cho kết quả tốt hơn hẳn so với lô đối chứng (P<0,05) ở tuần thứ 9 và 10.
Do giun quế tươi khó bảo quản được lâu, ta có thể sử dụng dịch giun quế thay cho giun tươi bổ sung vào thức ăn cho gà cũng đạt được kết quả tương tự. Dịch giun quế SFARM D02, loại chuyên dùng cho chăn nuôi giúp thay thế hữu hiệu nguồn giun tươi và tăng trọng hiệu quả cho vật nuôi, tăng chất lượng đàn gà, đồng thời tăng khả năng miễn dịch của gà đối với các loại bệnh.
Sfarm.vn Tổng hợp
=> Mời bạn bình luận và chia sẻ ý kiến cùng SFARM nhé!
5/5 - (1 bình chọn)