Thực trạng lạm dụng các sản phẩm hóa học vào canh tác nông nghiệp tại Việt Nam

Thực trạng lạm dụng các sản phẩm hóa học vào canh tác nông nghiệp tại Việt Nam Sản phẩm hóa học là cách gọi chung của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, khi sử dụng một cách thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.…

Details

Bảo vệ đất trồng hiệu quả với các nguyên liệu thực vật

Bảo vệ đất trồng hiệu quả với các nguyên liệu thực vật 1/ Nguyên liệu thực vật là gì? Nguyên liệu thực vật là bao gồm các vật liệu tự nhiên từ cây xanh, được dùng để phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp như trồng thảm cây che phủ đất hay, nguyên liệu…

Details

Canh tác hữu cơ hiệu quả với luân canh, xen canh và trồng xen hỗn hợp

Canh tác hữu cơ hiệu quả với luân canh, xen canh & trồng xen hỗn hợp 1/ Khái niệm Luân canh: là hình thức gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích. Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa chất dinh dưỡng và giảm…

Details