Bọ rùa và những lợi ích trong bảo vệ cây trồng

Bọ rùa và những lợi ích trong bảo vệ cây trồng 1/ Bọ rùa Bọ rùa (Coccinellidae) là loài côn trùng thuộc bộ cánh cứng, “Bọ rùa” là tên gọi chung cho các loài côn trùng nhỏ, mình tròn hình cái trống, phủ giáp trụ, trên mặt cánh có những chấm đen (có loài không…

Details