[vc_row margin_top=”-50″ type=”1″ bg_repeat=”repeat” padding_top=”50″ padding_bottom=”50″ bg_image=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/08/pixelated-bg.jpg”][vc_column][vc_tour interval=”5″][vc_tab title=”Cây Bưởi” tab_id=”1476948423075-16-5″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567056863{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho cây Bưởi da xanh

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1489566999099{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân trùn quế cho cây Bưởi da xanh sử dụng PB01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2016/10/cong-thuc-bon-phan-trun-que-cho-buoi-da-xanh.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Ca Cao” tab_id=”1434518056-2-94″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567114210{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân trùn quế cho cây Ca Cao

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434521118982{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Ca Cao sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Ca-cao-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Cam” tab_id=”1434523119118-2-4″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567176141{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Cam

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434522091593{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Cam sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Cam-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Cam sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Cam-pb01-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Chanh Dây” tab_id=”1434523120062-3-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567213492{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Chanh Dây

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434525070030{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Chanh Dây sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Chanh-Day-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Chuối” tab_id=”1434523120870-4-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567882261{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Chuối

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434525046663{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Chuối sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Chuoi-Pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Chuối sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Chuoi-Pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Dưa Lưới” tab_id=”1434523121598-5-9″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567261784{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Dưa Lưới

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524113065{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Dưa Lưới sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Dua-Luoi-pb01-hoac-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Hồ Tiêu” tab_id=”1434523277143-15-10″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567289304{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Hồ Tiêu

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524209555{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Hồ Tiêu sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Tieu-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Hồ Tiêu sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Tieu-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Hoa Cúc” tab_id=”1434523122318-6-7″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567314400{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Hoa Cúc

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524278744{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Hoa Cúc sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-hoa-Cuc-pb01-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Macca” tab_id=”1434523172784-7-7″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567357003{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Macca

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524369162{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Macca sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Macca-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Macca sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGTcong-thuc-bon-phan-cho-Macca-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Măng Tây” tab_id=”1434523173696-8-7″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567386389{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Măng Tây

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524441624{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Măng Tây sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Mang-Tay-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Ổi” tab_id=”1434523196975-9-2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567425042{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Ổi

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524497943{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Ổi sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Oi-pb01-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Sầu Riêng” tab_id=”1434523252622-13-8″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567452683{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Sầu Riêng

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434522268496{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Sầu Riêng sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Sau-Rieng-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Sầu Riêng sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Sau-Rieng-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Cây Thanh Long” tab_id=”1434523267718-14-10″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567478693{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Thanh Long

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524700678{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho cây Thanh Long sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGTcong-thuc-bon-phan-cho-Thanh-Long-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Thanh Long sử dụng Pb01 và Pb03 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Thanh-Long-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Rau Ăn Lá” tab_id=”1434523197839-10-8″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567505243{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Rau Ăn Lá

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524865669{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho Rau Ăn Lá sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Rau-an-La-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Rau Ăn Củ” tab_id=”1434523217727-11-5″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1489567528990{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân Trùn quế cho Rau Ăn Củ

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524856661{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho Rau Ăn Củ sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Rau-an-Cu-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][vc_tab title=”Rau Ăn Củ Quả” tab_id=”1434523219198-12-3″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524902020{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #008000 !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho Rau Ăn Củ Quả

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1434524934332{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #008000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Công thức bón phân cho Rau Ăn Củ Quả sử dụng Pb01 [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Rau-an-Cu-Qua-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][/vc_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_bottom=”-50″ type=”1″ bg_repeat=”repeat” padding_top=”50″ padding_bottom=”50″ bg_image=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/08/diamond_white.jpg”][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1425373103896{padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #008000 !important;}”]Phân trùn quế SFARM Pb00[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1522987832319{border-right-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;}”]phan-trun-que-sfarm-Pb00-40kg-new-transparent[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1489376563098{border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Là sản phẩm phân trùn quế 100%.

Phân trùn quế SFARM Pb00 giàu hàm lượng chất hữu cơ, chất mùn, chứa đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng, hệ vi sinh vật kháng bệnh và cố định đạm, đồng thời có chứa chất kích thích cây trồng phát triển, giữ ẩm cho đất.

Là loại phân hữu cơ phù hợp với hầu hết các loại cây trồng và có khả năng cải tạo đất

[dt_button link=”https://sfarm.vn/phan-trun-que-sfarm-pb00/” target_blank=”true” size=”medium” button_alignment=”center” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1hcnJvdy1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right”]PHÂN TRÙN QUẾ SFARM PB00[/dt_button][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1425373117386{padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #008000 !important;}”]Phân trùn quế SFARM Pb01[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1522987892445{border-right-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;}”]phan-trun-que-sfarm-Pb01-40kg-new[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1489376584662{border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Là sản phẩm phân trùn quế 100% được giảm ẩm, xay mịn và xử lý tơi xốp.

Phân trùn quế SFARM Pb01 giàu hàm lượng chất hữu cơ, chất mùn, chứa đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng, hệ vi sinh vật kháng bệnh và cố định đạm, đồng thời có chứa chất kích thích cây trồng phát triển, giữ ẩm cho đất.

Là loại phân hữu cơ phù hợp với hầu hết các loại cây trồng và có khả năng cải tạo đất

[dt_button link=”https://sfarm.vn/phan-trun-que-sfarm-pb01/” target_blank=”true” size=”medium” button_alignment=”center” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1hcnJvdy1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right”]PHÂN TRÙN QUẾ SFARM PB01[/dt_button][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1425374035842{padding-top: 10px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #008000 !important;}”]Dịch trùn quế SFARM D01[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1522987951941{border-right-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;}”]dich-trun-que-sfarm-D01[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1489376598136{border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #008000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #008000 !important;border-right-style: solid !important;border-bottom-color: #008000 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

Dịch trùn quế SFARM D01 là sản phẩm của quá trình thủy phân trùn quế tươi bằng chế phẩm enzyme sinh học, được bổ sung dinh đưỡng đa, trung, vi lượng đầy đủ.

Dinh dưỡng trong SFARM D01 là dinh dưỡng cao cấp tự nhiên với hàm lượng đạm cao, chứa đầy đủ axit amin bao gồm cả các axit amin không thay thế và các dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

Sản phẩm đặc biệt thân thiện với môi trường.

[dt_button link=”https://sfarm.vn/dich-trun-que-sfarm-d01″ target_blank=”true” size=”medium” button_alignment=”center” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1hcnJvdy1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right”]DỊCH TRÙN QUẾ SFARM D01[/dt_button][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]