Công thức bón phân Trùn quế cho cây Bưởi da xanh

Công thức bón phân trùn quế cho cây Bưởi da xanh sử dụng PB01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2016/10/cong-thuc-bon-phan-trun-que-cho-buoi-da-xanh.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân trùn quế cho cây Ca Cao

Công thức bón phân cho cây Ca Cao sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Ca-cao-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Cam

Công thức bón phân cho cây Cam sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Cam-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Cam sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Cam-pb01-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Chanh Dây

Công thức bón phân cho cây Chanh Dây sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Chanh-Day-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Chuối

Công thức bón phân cho cây Chuối sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Chuoi-Pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Chuối sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Chuoi-Pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Dưa Lưới

Công thức bón phân cho cây Dưa Lưới sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Dua-Luoi-pb01-hoac-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Hồ Tiêu

Công thức bón phân cho cây Hồ Tiêu sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Tieu-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Hồ Tiêu sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Tieu-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Hoa Cúc

Công thức bón phân cho cây Hoa Cúc sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-hoa-Cuc-pb01-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Macca

Công thức bón phân cho cây Macca sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Macca-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Macca sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGTcong-thuc-bon-phan-cho-Macca-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Măng Tây

Công thức bón phân cho cây Măng Tây sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Mang-Tay-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Ổi

Công thức bón phân cho cây Ổi sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Oi-pb01-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Sầu Riêng

Công thức bón phân cho cây Sầu Riêng sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Sau-Rieng-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Sầu Riêng sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Sau-Rieng-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Thanh Long

Công thức bón phân cho cây Thanh Long sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGTcong-thuc-bon-phan-cho-Thanh-Long-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho cây Thanh Long sử dụng Pb01 và Pb03     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Thanh-Long-pb01-va-pb03.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Rau Ăn Lá

Công thức bón phân cho Rau Ăn Lá sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Rau-an-La-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân Trùn quế cho Rau Ăn Củ

Công thức bón phân cho Rau Ăn Củ sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Rau-an-Cu-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Công thức bón phân cho Rau Ăn Củ Quả

Công thức bón phân cho Rau Ăn Củ Quả sử dụng Pb01     [dt_button size=”small” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://sfarm.vn/wp-content/uploads/2015/06/DGT-cong-thuc-bon-phan-cho-Rau-an-Cu-Qua-pb01.pdf” target_blank=”true”]XEM[/dt_button]

Phân trùn quế SFARM Pb00

phan-trun-que-sfarm-Pb00-40kg-new-transparent

Là sản phẩm phân trùn quế 100%.

Phân trùn quế SFARM Pb00 giàu hàm lượng chất hữu cơ, chất mùn, chứa đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng, hệ vi sinh vật kháng bệnh và cố định đạm, đồng thời có chứa chất kích thích cây trồng phát triển, giữ ẩm cho đất.

Là loại phân hữu cơ phù hợp với hầu hết các loại cây trồng và có khả năng cải tạo đất

[dt_button link=”https://sfarm.vn/phan-trun-que-sfarm-pb00/” target_blank=”true” size=”medium” button_alignment=”center” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1hcnJvdy1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right”]PHÂN TRÙN QUẾ SFARM PB00[/dt_button]

Phân trùn quế SFARM Pb01

phan-trun-que-sfarm-Pb01-40kg-new

Là sản phẩm phân trùn quế 100% được giảm ẩm, xay mịn và xử lý tơi xốp.

Phân trùn quế SFARM Pb01 giàu hàm lượng chất hữu cơ, chất mùn, chứa đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng, hệ vi sinh vật kháng bệnh và cố định đạm, đồng thời có chứa chất kích thích cây trồng phát triển, giữ ẩm cho đất.

Là loại phân hữu cơ phù hợp với hầu hết các loại cây trồng và có khả năng cải tạo đất

[dt_button link=”https://sfarm.vn/phan-trun-que-sfarm-pb01/” target_blank=”true” size=”medium” button_alignment=”center” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1hcnJvdy1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right”]PHÂN TRÙN QUẾ SFARM PB01[/dt_button]

Dịch trùn quế SFARM D01

dich-trun-que-sfarm-D01

Dịch trùn quế SFARM D01 là sản phẩm của quá trình thủy phân trùn quế tươi bằng chế phẩm enzyme sinh học, được bổ sung dinh đưỡng đa, trung, vi lượng đầy đủ.

Dinh dưỡng trong SFARM D01 là dinh dưỡng cao cấp tự nhiên với hàm lượng đạm cao, chứa đầy đủ axit amin bao gồm cả các axit amin không thay thế và các dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

Sản phẩm đặc biệt thân thiện với môi trường.

[dt_button link=”https://sfarm.vn/dich-trun-que-sfarm-d01″ target_blank=”true” size=”medium” button_alignment=”center” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1hcnJvdy1yaWdodCUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=” icon_align=”right”]DỊCH TRÙN QUẾ SFARM D01[/dt_button]